Słownik alfabetyczny

A

ai – harmonizowanie, łączenie, jednoczenie

ai-hanmi  – układ, w którym ćwiczący stoją w tej samej pozycji

aiki-jutsu  – starożytna technika walki oparta na koordynacji obrony z atakiem

aiki-taiso – podstawowe ćwiczenia w aikido (rozgrzewka, ćwiczenia wprowadzające)

arigato – dziękuję

ashi – stopa, noga

ashi-sabaki – przemieszczanie się na stopach /ayumi-ashi, okuri-ashi, tsugi-ashi/; por. tai-sabaki

atemi – uderzenia we wrażliwe miejsca ciała (mają na celu rozproszenie uwagi przeciwnika)

ayumi-ashi  – krok przestawny

barai – zgarnięcie

bo – długi kij

bojutsu – technika posługiwania sie długim kijem

bokken – drewniana imitacja miecza japońskiego stosowana do ćwiczeń

bokuto – drewniany miecz

bu – silny, waleczny, odważny (dotyczący spraw wojennych)

buddyzm – filozoficzna i religijna doktryna, oparta na pojęciu „oświecenia”, rozwinięta przez indyjskiego myśliciela Gautama Siddharta (551-483 p.n.e.)

budo – określenie japońskich sztuk walki, które rozwinęły się ze sztuk wojennych; np. judo, kendo

bujutsu – sztuki wojenne

bushi – wojownik, samuraj

bushido – honorowy kodeks samuraja

chikama – krótki dystans

chu – środek

chudan – poziom środkowy (od pasa do barków; zwykle dotyczy określenia wysokości ataku)

D

dan – poziom, stopień mistrzowski

do – droga, metoda, sposób wewnętrznego doskonalenia się

dogi – ubiór ćwiczebny (do: droga, gi: ubranie)

dojo – miejsce drogi; miejsce, w którym trenuje się sztuki walki

domo – bardzo

domo arigato – dziękuję bardzo (inne formy: domo arigato gozaimas, domo arigato gozaimaśta)

doshu – mistrz drogi, tytuł lidera aikido (zgodnie z tradycją japońską jest to tytuł dziedziczony)

dori – uchwycenie

E

eri – kołnierz

eri-tori  – atak polegający na uchwyceniu kołnierza partnera

F

funakogi-undo  – ruch wiosłowania (ćwiczenie służące do poprawienia pracy bioder; wypracowania mocnej, stabilnej postawy i koordynacji oddychania z pracą ciała)

furitama – stabilizacja ki, ćwiczenia koncentracji

G

gaku – tradycyjny element wystroju dojo; japońska kaligrafia z nazwą szkoły, mottem lub myślą filozoficzną, zawieszana na ścianie (kamiza) w centralnym miejscu dojo, naprzeciwko miejsca honorowego

gasho – gest połączenia rąk przy pozdrowieniu (używany zwłaszcza podczas ćwiczeń medytacyjnych)

gedan – poziom niski, od pasa w dół

geiko – trening, ćwiczenie

gi – ubranie, strój

go – pięć

gokyo – piąta forma podstawowych technik unieruchomień

gyaku – odwrotny, przeciwny

gyaku-hanmi  – układ, w którym ćwiczący stoją w odwrotnych pozycjach

hachi – osiem

hai – tak

hajime – zaczynać

hakama – tradycyjne spodnie samurajów, noszone przez mistrzów aikido

hanmi – postawa, pozycja

hanmi-handachi – układ, w którym broniący się siedzi, a atakujący stoi

happo – osiem kierunków

hara – brzuch, centrum

haragei – sztuka rozwijania hara

henka waza – odmiany techniki podstawowej

hidari – lewy

hidari-kamae – postawa, w której lewa noga wysunięta jest do przodu

hijikime-osae – forma unieruchomienia przeciwnika z wykorzystaniem dzwigni na staw łokciowy

hiji-tori – trzymanie za łokcie lub za rękawy w okolicach łokci

hombu-dojo – główna kwatera, centrum treningowe w Tokio

I

iaido – japońska sztuka walki mieczem (dobywania miecza)

ich – jeden

iie – nie

ikkyo – pierwsza forma z podstawowych technik unieruchomień

irimi – ruch do przodu, wejście w partnera

irimi nage – rzut, w którym wykorzystuje się wejście irimi (tzw. dwudziestoletnia technika)

J

jiu – dziesięć

jiu-waza  – tori wykonuje dowolne techniki

jo – drewniany kij

jo-tori – techniki obrony przed atakiem jo

jodan – poziom wysoki (powyżej barków)

joseki – południowa ściana dojo; miejsce o szczególnym znaczeniu

ju – zasada miękkości i nieoporowania

judo – „droga miękkości”; sztuka, stworzona przez Jigoro Kano (1860-1938) na bazie technik jujutsu, będąca obecnie dyscyplną olimpijską

juji-garami  – rzut przez skrzyżowanie rąk

kaeshi-waza – kontr techniki

kai – organizacja

kaiten – okrągły

kaiten-nage – rzut obrotowy

kakari-geiko  – forma treningu, kiedy tori jest atakowany przez kilku uke, nadchodzących kolejno z jednego kierunku

kamae – postawa

kamiza – miejsce honorowe, z którego się naucza (zasiada tu nauczyciel na początku i na końcu treningu); ściana wschodnia dojo; miejsce, gdzie znajdują się bóstwa

karate – droga pustej ręki; metoda walki, w której broń stanowi całe ciało z naciskiem na użycie rąk i nóg; jedną z czołowych postaci karate jest Gichin Funakoshi (1869-1957), twórca karate tradycyjnego

kata – forma; ćwiczenie formalne, składające się z serii wcześniej ustalonych ruchów

kata – ramię

katana – miecz japoński

kata-tori  – atak polegający na uchwyceniu za rękaw kimona (w okolicach ramienia, barku)

katate – jedna ręka

katate-tori  – atak polegający na uchwyceniu przedramienia przeciwnika

katame-waza – techniki unieruchomień

katsu – technika przywracania przytomności po urazach

keiko – trening

keikogi – strój treningowy używany w sztukach walki

kempo – sztuka walki znana jako boks chiński

ken – miecz

kendo – droga miecza; współczesna japońska forma walki bambusowym mieczem (shinai)

ki – energia duchowa

kiai – nastrój, usposobienie, charakter (w sztukach walki oznacza to zwykle przenikliwy okrzyk)

kihon – podstawowy, bazowy (źródło ki)

kihon – waza – techniki wykonywane w sposób podstawowy, bazowy

kiri – ostrze

kohai – młodszy kolega (urodzony później)

koho – do tyłu

kocho-kaiten-ukemi  – przetoczenie do tyłu (ushiro ukemi)

kokoro – duch, serce

kokyu – oddech, siła oddechu

kokyu dosa – ćwiczenia oddechu

kokyu-ho  – ćwiczenie oddechu; ćwiczenie wykonywane w pozycji stojącej lub siedzącej, polegające na dojściu do centrum partnera, poznawaniu pracy jego ciała, przy jednoczesnej pracy nad własnym oddechem

kokyu – nage – rzut oddechem

konfucjonizm – doktryna moralna, dotycząca poprawnych zachowań w społeczeństwie, której twórcą jest Konfucjusz(551-479 p.n.e.)

konnichiwa dzień dobry

koshi – biodro

koshi-nage  – rzut przez biodro

kote – nadgarstek

kote-gaeshi  – rzut wykonywany przez wykręcenie nadgarstka

kubi – szyja

kubishime – atak polegający na duszeniu przeciwnika

kumi-jo – forma ćwiczeń, w której obaj partnerzy posiadają jo

kumi-tachi  – forma ćwiczeń, w której obaj partnerzy posiadają bokken

kumite – walka

kuzushi – wychylenia ciała

kyu – dziewięć

kyu – stopień uczniowski

kyudo – łucznictwo japońskie

ma-ai – dystans

mae – przód

mae-geri – atak polegający na kopnięciu prostym w przód

mae-ukemi – pad, przetoczenie się do przodu

marui – ruch sferyczny

mate – czekać, poczekać

mawashi-geri – kopnięcie po łuku

meguri – ruch okrężny (głównie nadgarstków, centrum)

men – głowa

men-uchi – cięcie proste z góry w głowę

migi – prawy, prawostronny

migi-kamae – postawa, w której prawa noga wysunięta jest do przodu

misogi – obrzęd oczyszczenia

mokuso – medytować

morote-tori – atak polegający na uchwyceniu oburącz przedramienia partnera

mudansha – uczeń posiadający stopień uczniowski (kyu)

mune – pierś, tors, korpus

mune-dori – uchwyt za przód kimona

musashugio – uczenie się i doskonalenie w różnych szkołach pod kierunkiem różnych trenerów

N

nage – rzut, osoba wykonująca rzut lub inną technikę (tori)

nage-waza – techniki rzutów

ne-waza – techniki w parterze

ni – dwa

nikyo – druga forma podstawowych technik unieruchomień

no – tradycyjny teatr japoński

o – wielki

O’Sensei – Wielki Nauczyciel; tytuł twórcy aikido Morihei Ueshiba

obi – pas

omote – ruch do wewnątrz

omote-waza – nazwa wersji technik wykorzystujących wejście przed centrum przeciwnika

omoto-kyo – nauka wielkiej podstawy; sekta shintoistyczna założona w Japonii przez Nao Deguchi i Onisaburo Deguchi

onegae-shimasu – proszę mnie nauczyć; formuła wypowiadana na początku treningu, a także w trakcie przed rozpoczęciem ćwiczenia

osae – naciskać, dźwignia

osae-waza – unieruchomienia

otagai-ni-rei – wzajemny ukłon między partnerami

R

randori – wolna walka

rei – ukłon

ritsu-rei – ukłon w pozycji stojącej

roku – sześć

ryo-kata-dori – atak polegający na uchwyceniu dwoma rękami za bluzę przeciwnika

ryote – dwie ręce

ryote-dori – atak polegający na uchwyceniu dwoma rękami za dwie ręce przeciwnika

ryu – szkoła

san – trzy

sankyo – trzecia forma podstawowych technik unieruchomień

sayonara – do widzenia

seika-tanden – środek ciężkości ciała zlokalizowany w brzuchu, poniżej pępka

seiza – siad na kolanach

seiza-shite – czyńcie seiza

sempai – uczeń starszy stopniem

sensei – nauczyciel

shi – cztery

shi-chi – siedem

shidoin – instruktor (tytuł formalny)

shihan – mistrz (tytuł formalny)

shiho – cztery kierunki

shiho-nage – rzut w czterech kierunkach

shikko – sposób przemieszczania się w pozycji klęcznej

shimoza – miejsce na tatami, gdzie siadają ćwiczący

shite – ten, który czyni (suru: czynić); partner, który stosuje daną technikę

shodan – pierwszy dan

shomen – do przodu

shomen-uchi – cięcie proste z góry na głowę przeciwnika

sode – rękaw

sore-made – stop

soto – zewnętrzna strona, na zewnątrz

soto-kaiten – ruch na zewnątrz

suburi – indywidualne techniki ćwiczeń z użyciem bokken i jo

suwari-waza – techniki wykonywane w pozycji siedzącej lub klęczącej

T

tachi – długi miecz

tachi – stojąc, w pozycji stojącej

tachi-tori – techniki obrony przed napastnikiem uzbrojonym w miecz (technika odbierania miecza)

tachi-waza – techniki wykonywane w pozycji stojącej

tai-jutsu – techniki walki wręcz (bez użycia broni)

tai-sabaki – ćwiczenia zwrotów i obrotów ciała

tanto – drewniana imitacja noża

tanto-tori – techniki obrony przed napastnikiem uzbrojonym w nóż

tatami – mata

te – ręka

tegatana – „ręka miecz”

tekubi – nadgarstek

ten-chi-nage – rzut „niebo-ziemia”

tenkan – obrót, zejście z linii ataku poprzez obrót

tori – partner wykonujący technikę obronną

tsugi-ashi – krok dostawny

tsuki – uderzenie proste

uchi-kaiten-nage – rzut obrotowy wykorzystujący ruch do wewnątrz oraz przejście pod ramieniem partnera

uchi-deshi – uczeń mieszkający razem ze swoim nauczycielem

ude – przedramie

ude-kime-nage – rzut przy wykorzystaniu dźwigni na staw łokciowy

uke – partner atakujący, na którym wykonuje się technikę obronną (ten, który znosi technikę)

ukemi – pad, przewrót

ukemi-waza – techniki padów i przewrotów

undo – ćwiczenie

ura – odwrotnie, do tyłu

ushiro-kubishime – atak z tyłu z duszeniem

ushiro-ryote-tori – uchwyt z tyłu obiema rękami za obie ręce

ushiro-ukemi – przetoczenie do tyłu, pad do tyłu

ushiro-waza – techniki obrony przed atakiem z tyłu

wa – zgodność ruchowa

waza – techniki

yame – stop!

yoko – bok, w kierunku bocznym

yokomen-uchi – atak okrężny z góry na głowę, skroń lub szyję

yonkyo – czwarta forma podstawowych technik unieruchomień

yudansha – uczeń posiadający stopień mistrzowski (dan)

Z  

zanshin – pozostawanie w stanie czujnej gotowości

za-rei – ukłon w pozycji siedzącej

zazen – pozycja medytacyjna; siad klęczny na piętach lub w pozycji lotosu

zenpo – do przodu

zenpo-kaiten-ukemi – przetoczenie do przodu

zori – japońskie klapki

zubon – spodnie od kimona

zuki – uderzenie proste (tsuki)

 

 

Liczebniki  

ichi – 1

ni – 2

san – 3

shi – 4

go – 5

roku – 6

shichi – 7

hahi – 8

kyu – 9

yu – 10

ju-ichi – 11

ju-ni – 12

ni-ju – 20

sanu – 30

hyaku – 100

ni-hyaku – 200

sen – 1000

 

Egzaminy na stopnie uczniowskie oraz mistrzowskie w poszczególnych systemach sztuk walk nauczanych w Ośrodku Sportów Obronnych The Martial Arts odbywają się raz w roku. Przystępujący do egzaminu może przystąpić w jednym z dwóch terminów: czerwiec lub grudzień.  W przypadku egzaminów na stopnie uczniowskie należy spełnić wymóg systematycznego  uczestnictwa w zajęciach oraz minimum rok odstępu pomiędzy kolejnymi egzaminami, w przypadku egzaminów na stopnie mistrzowskie:

  • 1 dan – rok.
  • 2 dan – 2 lata
  • 3 dan – 3 lata
  • 4 dan – 3 lata
  • 5 dan – 4 lata

stopnie uczniowskie w jiu-jitsu od 7 do 1 kyu

stopnie uczniowskie w all style karate od 10 do 1 kyu

stopnie uczniowskie w bo-/hanbo-jitsu od 5 do 1 kyu

stopnie uczniowskie w combat od 5 do 1 kyu

stopnie uczniowskie w aikijitsu od 7 do 1 kyu

 

Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu w klubie 

The Martial Arts

Ju-Jitsu

Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu w Ju-Jitsu 

 

Techniki podstawowe KIHON WAZA

Wymagania egzaminacyjne

7 kyu

6 kyu 5 kyu 4 kyu 3 kyu 2 kyu 1 kyu
Teoria i terminologia X X X X X X X
Ukemi / chuageri – waza  Shintai X X X X X X X
Uke – waza 4 5 6 7 8 9 10
Dojime – waza 1 2 3 4 5 6 7
Gyaku – kubi – waza 1 2 3 4 5 6 7
Te – kubi – waza 1 2 3 4 5 6 7
Ude – kansetsu – waza 1 2 3 4 5 6 7
Ashi – kansetsu – waza 1 2 3 4 5 6 7
Jime – waza 1 2 3 4 5 6 7
Osaekomi – waza 1 2 3 4 5 6 7
Kansetsu – waza 1 2 3 4 5 6 7
Nage – waza 3 6 9 11 14 16 19
Atemi – waza 2 3 4 5 7 8 9

 

 

Samoobrona TACHI WAZA

Katate dori ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ryote dori ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Katate dori katate mochi

1

2

3

4

5

6

7

Mae tai ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ushiro tai ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Atama mochi

1

2

3

4

5

6

7

Kaminoke mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ki mochi

1

2

3

4

5

6

7

Waki ken zuki

1

2

3

4

5

6

7

Waki ashi geri

1

2

3

4

5

6

7

Atama ateru

1

2

3

4

5

6

7

Mae kubi jime ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ushiro kubi jime ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Yoko kubi jime ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ne kubi jime ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ne waki

1

2

3

4

5

6

7

Jo dori

1

2

3

4

5

6

7

Tanto dori

1

2

3

4

5

6

7

Kenju mochi

1

2

3

4

5

6

7

Taicho waza

1

2

3

4

5

6

7

Futari gakari

0

0

0

0

1

2

3

 

Samoobrona HANTACHI WAZA

Katate dori ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ryote dori ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Katate dori katate mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ushiro tai ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Kaminoke mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ki mochi

1

2

3

4

5

6

7

Waki ken zuki

1

2

3

4

5

6

7

Waki ashi geri

1

2

3

4

5

6

7

Mae kubi jime ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ushiro kubi jime ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Tanto dori

1

2

3

4

5

6

7

 

 Samoobrona SUWARI WAZA

Katate dori ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ryote dori ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Katate dori katate mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ushiro tai ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Kaminoke mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ki mochi

1

2

3

4

5

6

7

Waki ken zuki

1

2

3

4

5

6

7

Mae kubi jime ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ushiro kubi jime ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Tanto dori

1

2

3

4

5

6

7

Jo dori

1

2

3

4

5

6

7

 

KATA

Kata bo-jitsu

0

1

2

3

3

3

3

Kata hanbo-jitsu

0

1

2

3

3

3

3

 

Egzamin sprawnościowy:

Wymagania 7 kyu 6 kyu 5 kyu 4 kyu 3 kyu 2 kyu 1 kyu
Pompki na dłoniach

30

35

40

45

50

55

60

Pompki na palcach

30

35

40

45

50

55

60

Przysiady

30

35

40

45

50

55

60

Skłony w leżeniu w ciągu 1 minuty

40

42

44

46

48

50

52

Bieg na 50 metrów

14s

14s

14s

13s

12s

11s

10s

Unoszenie nóg do poziomu w zwisie na drabinkach

15

20

25

30

33

37

40

 

Techniki obowiązkowe:

7 kyu: ikkyo, o-goshi, goshi-guruma, de-ashi-barai, gwiazda

6 kyu: nikyo, o-soto-gari, tai-otoshi, seoi-otoshi, mostek

5 kyu: sankyo, harai-goshi, ashi-guruma, seoi-nage, stanie na głowie

4 kyu: yonkyo: o-guruma, ushiro-goshi, stanie na rękach

3 kyu: kote gaeshi, kata-guruma, o-uchi-gari, tomoe-nage

2 kyu: shiho nage, o-soto-guruma, sumi-gaeshi

1 kyu: irimi nage, soto-makikomi, uchi-mata, ko-soto-gari

Bo/Hanbo-Jitsu

Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu w Bo/Hanbo-Jitsu 

Technika

5 Kyu

4 Kyu

3 Kyu

2 Kyu

1 Kyu

Pady i przewroty z kijem 1 2 3 4 5
Obrona przed uchwytem za ręce 1 2 3 4 5
Obrona przed uchwytem za rękę 1 2 3 4 5
Obrona przed duszeniem z przodu 1 2 3 4 5
Obrona przed duszeniem z tyłu 1 2 3 4 5
Obrona – obchwyt z przodu 1 2 3 4 5
Obrona – obchwyt z tyłu 1 2 3 4 5
Obrona – uchwyt za ubranie 1 2 3 4 5
Obrona – cios prosty 1 2 3 4 5
Obrona – cios boczny 1 2 3 4 5
Obrona przed nożem 1 2 3 4 5
Obrona przed kijem – atak jednorącz 1 2 3 4 5
Obrona przed kijem – atak oburącz 1 2 3 4 5
Obrona przed kopnięciem 1 2 3 4 5
Obrona przed pchnięciem kijem 1 2 3 4 5
Obrona przed chwytem za kij 1 2 3 4 5
Technika transportowa 1 2 3 4 5
Kata Bo-Jitsu 1 2 2 2 2
Posiadanie stopnia kyu w Ju-Jitsu 5 4 3 2 1
Czas treningu w miesiącach 12 12 12 12 12

 

Dodaj komentarz