REGULAMIN INSTYTUTU COMBAT oraz KLUBU THE MARTIAL ARTS

 1. Przychodź na zajęcia zdecydowany(a) na bezwzględne podporządkowanie się poleceniom prowadzącego. Wykonując jego polecenia w ciszy, skupieniu i ze zrozumieniem, możesz zdobyć umiejętności i ustrzec się przed nieszczęśliwym wypadkiem. jeżeli czujesz, że zbytnie rozkojarzenie czy rozdrażnienie mogłoby ci w tym przeszkodzić, to zgłoś to prowadzącemu zajęcia. Nie dopuść, aby prowadzący trening musiał wyprosić Cię z dojo.
 2. Każdorazowo wchodząc i wychodząc dojo, zwróć się w jego stronę, i wykonaj ukłon w pozycji stojącej. Wyrazisz w ten sposób szacunek dla miejsca ćwiczeń i osób znajdujących się wewnątrz. Podkreślisz wagę tego, co robisz. Podobnie postępuj przy wchodzeniu schodzeniu z maty.
 3. Staraj się nie spóźniać na zajęcia (przychodź kwadrans przed czasem aby przygotować dojo do treningu). Jeżeli jednak spóźniłeś się, to po wcześniejszym ukłonie siądź w siadzie klęcznym i czekaj na znak prowadzącego, po którym będziesz mógł włączyć się do zajęć. Nie podchodź do prowadzącego z tłumaczeniem „dlaczego”, ani też nie przyłączaj się do ćwiczących samowolnie.
 4. Do zajęć staraj się przystępować wypoczęty, prowadź higieniczny tryb życia. Między innymi:

– kładź się spać i wstawaj o tej samej porze,

– zarezerwuj na sen przynajmniej 8 godzin,

– znajdź czas na wypoczynek w ciągu dnia,

– unikaj sytuacji konfliktowych,

– odżywiaj się prawidłowo,

– nie jedz bezpośrednio przed, ani też zaraz po treningu

 1. Nie wchodź do dojo w butach, czy w ubraniu. Wcześniej zdjęte pozostaw w miejscu do tego przeznaczonym.
 2. Nie zanieczyszczaj dojo. Wykonaj zlecone ci prace porządkowe. Czuj się odpowiedzialny za wystrój dojo. Pomagaj w jego zagospodarowaniu. Bierz czynny udział w życiu klubu oraz instytutu.
 3. Przed przystąpieniem do zajęć bezwzględnie: zdejmij wszelką biżuterię oraz wyłącz lub wycisz telefon komórkowy. Utrzymuj krótko obcięte paznokcie.
 4. Ćwicz w wymaganym kompletnym stroju: tradycyjne gi lub koszulka klubowa oraz długie spodnie, które tak jak i ty winny być schludne i czyste.
 5. Ćwicz wyłącznie w obecności prowadzącego i na jego wyraźne polecenie (przyzwolenie).
 6. W trakcie zajęć nie opuszczaj dojo bez zezwolenia prowadzącego trening.
 7. Przy rozpoczęciu zajęć zajmij miejsce w szeregu, naprzeciw prowadzącego. Wszyscy stawają od prawej do lewej, zgodnie z hierarchią stopni lub ze względu na kompletność stroju. Przestrzeganie stopni umożliwia wskazanie początkujących – nie umiejących zbyt wiele, a zatem wymagających szczególnej troski i przykładu osobistego. Bardziej zaawansowani wyróżniani są w ten sposób za pracę i wyniki.
 8. Na komendę ,,MOKUSO,, zamknij oczy, rozluźnij się i przeprowadź medytację.
 9. Staraj się w niej oderwać się od kłopotów dnia codziennego, a przygotuj się psychicznie do czekającej Cię pracy.
 10. Ćwicz rzetelnie, by czas poświęcony na zajęcia nie był czasem straconym.
 11. Na uwagi prowadzącego odpowiadaj ukłonem. Pozwoli mu to na zorientowanie się, czy właściwie odebrałeś jego uwagę.
 12. Do prowadzącego, w przypadkach naprawdę koniecznych, zwracaj się mówiąc: shihan,  sensei, sempai
 13. Ćwicząc zachowuj bezpieczną odległość od pozostałych ćwiczących, ścian i innych przedmiotów, grożących w zetknięciu urazem. Staraj się wiedzieć, co dzieje się w twoim najbliższym otoczeniu. Widząc realne zagrożenie wypadkowe przeciwdziałaj mu natychmiast, ewentualnie zgłoś je prowadzącemu.
 14. W przypadkach wymagających tego np. przy duszeniach, dźwigniach, używaj sygnałów ostrzegawczych. W pierwszej kolejności staraj się dwukrotnie uderzyć dłonią o mate lub o ciało przeciwnika. Gdy nie możesz użyć tych sygnałów, krzyknij: ,,MATE !,, lub ,,PUŚĆ !,,.
 15. W przypadku odebrania któregokolwiek z sygnałów ostrzegawczych od współćwiczącego natychmiast zwolnij uścisk, zaprzestań innych jakichkolwiek działań.
 16. Do wykonywania ćwiczeń w dwójkach, trójkach   Dobieraj współćwiczących wg wieku, wagi wzrostu i stopnia zaawansowania.
 17. Nie prowadź brutalnej walki. Przez całe zajęcia i nie tylko, kontroluj swoje zachowanie. Nie nadużywaj swoich umiejętności i wiadomości. Staraj się poznać prawdziwe wartości i tylko o nie tak naprawdę walcz. PAMIĘTAJ ! ,,W dojo i życiu należy szukać przyjaciół, a nie wrogów,,.
 18. Przy zakończeniu zajęć ponownie zajmij miejsce w szeregu.
 19. Na komendę ,,MOKUSO,, zamknij oczy i ponownie przeprowadź medytację. Tym razem chodzi o przyspieszenie procesów odnowy. Uzyskujemy to przez uspokojenie oddechu, maksymalne rozluźnienie mięśni całego ciała i wytworzenie tzw. pustki myślowej. Jeżeli czas na to pozwala, to poprzez maksymalną koncentrację możesz dokonać analizy zajęć lub próbować rozwiązać inny, zadany problem.
 20. Po komendzie ,,YAME,, otwórz oczy, a na komendę ,,REI,, wykonaj ukłon w siadzie klęcznym, po czym w ciszy udaj się do szatni.
 21. Po zajęciach wykąp się. Jeżeli nie ma do tego odpowiednich warunków, to przynajmniej umyj twarz, dłonie i stopy pod bieżącą wodą.
 22. Przy wyjściu z dojo, o ile zajdzie taka potrzeba, przodem przepuszczaj starszych.
 23. Obowiązuje zakaz spożywania płynów podczas treningu.
 24. Ćwiczących obowiązuje bezwzględna cisza podczas treningu za wyjątkiem zasygnalizowania partnerowi aby zaprzestał wykonywać technikę (np dźwigni, duszeń, uderzeń) lub w przypadku kontuzji.
 25. Przed rozpoczęciem treningu ćwiczący jest zobowiązany do posiadania:

– aktualnych badań lekarskich

– aktualnego ubezpieczenia NW,

– w przypadku nieletnich zgody na treningi opiekunów prawnych.

– opłaconej bieżącej składki klubowej za miesiąc w którym ćwiczy,

 1. W przypadku złego samopoczucia lub kontuzji podczas zajęć ćwiczący musi natychmiast zgłosić ten fakt prowadzącemu trening.

Zasady zachowania dla osób z zewnątrz pragnących obejrzeć trening

 1. W czasie trwania zajęć wymagana jest odpowiednia pozycja siedząca. Nie wolno kłaść się na macie ani przyjmować lekceważącej pozycji.
 2. Nie wolno pić, jeść, palić papierosów, ani żuć gumy.
 3. Podczas trwania zajęć nie wolno chodzić po dojo ani rozmawiać.
 4. Jeżeli nie wiesz jak się zachować w szczególnych sytuacjach zapytaj się starszego studenta lub bezpośrednio instruktora.

REGULAMIN CENTRUM STRZELECKIEGO BLACK ANGEL 

 • Członek klubu ma prawo i obowiązek do podnoszenia swojej sprawności ogólnej, wiedzy teoretycznej i praktycznej strzelectwie.
 • Członek klubu zobowiązany jest do dbania o dobre imię BLACK ANGEL.
 • Członek klubu zobowiązany jest do przestrzegania:
 1. a) regulaminu klubu,
 2. b) zasad bhp posługiwania się bronią,
 3. c) obowiązujących przepisów o: broni i amunicji, uprawianiu strzelectwa,
 4. d) poleceń instruktora lub osoby prowadzącej strzelanie.
 • Umiejętności nabyte w klubie mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Trening strzelecki może przeprowadzać wyłącznie instruktor lub inna osoba uprawniona.
 • Przed rozpoczęciem treningu członek klubu zobowiązany jest do:
 1. a) posiadania aktualnych badań lekarskich,
 2. b) posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych, wypadków,
 3. c) terminowego regulowania opłat klubowych i składek członkowskich.
 • Instruktor ma prawo i obowiązek nie dopuścić strzelającego do uczestnictwa w treningu, jeżeli stwierdzi u niego:

a) zły stan zdrowia,

b) nieprawidłowy ubiór,

c) nie stosowanie się do poleceń instruktora, prowadzącego strzelanie,

d) naruszenie zasad bezpieczeństwa strzelania,

e) nie spełnienie postanowień § 6.

f) wadliwość posiadanej broni lub amunicji.

 • Osoba karana lub o negatywnej opinii nie może być członkiem klubu.
 • Członek klubu ma obowiązek dbać o wyposażenie klubu, a szkody powstałe z winy strzelającego w majątku klubu, strzelający zobowiązany jest natychmiast naprawić.
 • 10 Członkostwo w klubie ustaje w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu klubu.

 

 

Egzaminy na stopnie uczniowskie oraz mistrzowskie w poszczególnych systemach sztuk walk nauczanych w Ośrodku Sportów Obronnych The Martial Arts odbywają się raz w roku. Przystępujący do egzaminu może przystąpić w jednym z dwóch terminów: czerwiec lub grudzień.  W przypadku egzaminów na stopnie uczniowskie należy spełnić wymóg systematycznego  uczestnictwa w zajęciach oraz minimum rok odstępu pomiędzy kolejnymi egzaminami, w przypadku egzaminów na stopnie mistrzowskie:

 • 1 dan – rok.
 • 2 dan – 2 lata
 • 3 dan – 3 lata
 • 4 dan – 3 lata
 • 5 dan – 4 lata

stopnie uczniowskie w jiu-jitsu od 7 do 1 kyu

stopnie uczniowskie w all style karate od 10 do 1 kyu

stopnie uczniowskie w bo-/hanbo-jitsu od 5 do 1 kyu

stopnie uczniowskie w combat od 5 do 1 kyu

stopnie uczniowskie w aikijitsu od 7 do 1 kyu

 

Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu w klubie 

The Martial Arts

Ju-Jitsu

Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu w Ju-Jitsu

 

Techniki podstawowe KIHON WAZA

Wymagania egzaminacyjne

7 kyu

6 kyu 5 kyu 4 kyu 3 kyu 2 kyu 1 kyu
Teoria i terminologia X X X X X X X
Ukemi / chuageri – waza  Shintai X X X X X X X
Uke – waza 4 5 6 7 8 9 10
Dojime – waza 1 2 3 4 5 6 7
Gyaku – kubi – waza 1 2 3 4 5 6 7
Te – kubi – waza 1 2 3 4 5 6 7
Ude – kansetsu – waza 1 2 3 4 5 6 7
Ashi – kansetsu – waza 1 2 3 4 5 6 7
Jime – waza 1 2 3 4 5 6 7
Osaekomi – waza 1 2 3 4 5 6 7
Kansetsu – waza 1 2 3 4 5 6 7
Nage – waza 3 6 9 11 14 16 19
Atemi – waza 2 3 4 5 7 8 9

 

Samoobrona TACHI WAZA

Katate dori ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ryote dori ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Katate dori katate mochi

1

2

3

4

5

6

7

Mae tai ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ushiro tai ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Atama mochi

1

2

3

4

5

6

7

Kaminoke mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ki mochi

1

2

3

4

5

6

7

Waki ken zuki

1

2

3

4

5

6

7

Waki ashi geri

1

2

3

4

5

6

7

Atama ateru

1

2

3

4

5

6

7

Mae kubi jime ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ushiro kubi jime ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Yoko kubi jime ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ne kubi jime ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ne waki

1

2

3

4

5

6

7

Jo dori

1

2

3

4

5

6

7

Tanto dori

1

2

3

4

5

6

7

Kenju mochi

1

2

3

4

5

6

7

Taicho waza

1

2

3

4

5

6

7

Futari gakari

0

0

0

0

1

2

3

Samoobrona HANTACHI WAZA

Katate dori ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ryote dori ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Katate dori katate mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ushiro tai ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Kaminoke mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ki mochi

1

2

3

4

5

6

7

Waki ken zuki

1

2

3

4

5

6

7

Waki ashi geri

1

2

3

4

5

6

7

Mae kubi jime ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ushiro kubi jime ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Tanto dori

1

2

3

4

5

6

7

 Samoobrona SUWARI WAZA

Katate dori ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ryote dori ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Katate dori katate mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ushiro tai ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Kaminoke mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ki mochi

1

2

3

4

5

6

7

Waki ken zuki

1

2

3

4

5

6

7

Mae kubi jime ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Ushiro kubi jime ryote mochi

1

2

3

4

5

6

7

Tanto dori

1

2

3

4

5

6

7

Jo dori

1

2

3

4

5

6

7

KATA

Kata bo-jitsu

0

1

2

3

3

3

3

Kata hanbo-jitsu

0

1

2

3

3

3

3

Egzamin sprawnościowy:

Wymagania 7 kyu 6 kyu 5 kyu 4 kyu 3 kyu 2 kyu 1 kyu
Pompki na dłoniach

30

35

40

45

50

55

60

Pompki na palcach

30

35

40

45

50

55

60

Przysiady

30

35

40

45

50

55

60

Skłony w leżeniu w ciągu 1 minuty

40

42

44

46

48

50

52

Bieg na 50 metrów

14s

14s

14s

13s

12s

11s

10s

Unoszenie nóg do poziomu w zwisie na drabinkach

15

20

25

30

33

37

40

Techniki obowiązkowe:

7 kyu: ikkyo, o-goshi, goshi-guruma, de-ashi-barai, gwiazda

6 kyu: nikyo, o-soto-gari, tai-otoshi, seoi-otoshi, mostek

5 kyu: sankyo, harai-goshi, ashi-guruma, seoi-nage, stanie na głowie

4 kyu: yonkyo: o-guruma, ushiro-goshi, stanie na rękach

3 kyu: kote gaeshi, kata-guruma, o-uchi-gari, tomoe-nage

2 kyu: shiho nage, o-soto-guruma, sumi-gaeshi

1 kyu: irimi nage, soto-makikomi, uchi-mata, ko-soto-gari

Bo/Hanbo-Jitsu

Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu w Bo/Hanbo-Jitsu

Technika

5 Kyu

4 Kyu

3 Kyu

2 Kyu

1 Kyu

Pady i przewroty z kijem 1 2 3 4 5
Obrona przed uchwytem za ręce 1 2 3 4 5
Obrona przed uchwytem za rękę 1 2 3 4 5
Obrona przed duszeniem z przodu 1 2 3 4 5
Obrona przed duszeniem z tyłu 1 2 3 4 5
Obrona – obchwyt z przodu 1 2 3 4 5
Obrona – obchwyt z tyłu 1 2 3 4 5
Obrona – uchwyt za ubranie 1 2 3 4 5
Obrona – cios prosty 1 2 3 4 5
Obrona – cios boczny 1 2 3 4 5
Obrona przed nożem 1 2 3 4 5
Obrona przed kijem – atak jednorącz 1 2 3 4 5
Obrona przed kijem – atak oburącz 1 2 3 4 5
Obrona przed kopnięciem 1 2 3 4 5
Obrona przed pchnięciem kijem 1 2 3 4 5
Obrona przed chwytem za kij 1 2 3 4 5
Technika transportowa 1 2 3 4 5
Kata Bo-Jitsu 1 2 2 2 2
Posiadanie stopnia kyu w Ju-Jitsu 5 4 3 2 1
Czas treningu w miesiącach 12 12 12 12 12

 

Dodaj komentarz