KUSZNICTWO

Jesteśmy jedynym w Polsce klubem gdzie można uczyć się legalnie kusznictwa oraz uzyskać pozwolenie na posiadanie kuszy.